Execució i Construcció

Desenvolupament d’Obra

F16 com tota empresa constructora, i l’activitat de la qual es desenvolupa en el territori nacional, està sota el marc del RD 1627/97, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut d’Obres de Construcció, així com el compliment exhaustiu de la Llei 54/2003, que desenvolupa l’anterior Decret, i sota aquestes premisses i segons les exigències internes pròpies d’aquest Constructor compte entre altres amb els següents mitjans.

D’una altra part, tots els Caps d’Obra pertanyents a la nostra plantilla posseeixen formació específica sobre aquest tema.

Els encarregats d’obra, també han estat formats amb cursos de 50 hores en matèria de Seguretat i Salut.

A més tot el personal del nostre equip, ha rebut i rebrà periòdicament informació i assessorament sobre riscos laborals propis del seu ofici i tasca.

D’aquesta forma, qualsevol obra que realitzem, estarà complint tots els requisits relatius a:

 

  • Proteccions individuals
  • Proteccions colectives
  • Benestar i higiene
  • Medicina preventiva
  • Cursos de formació, informació i assessorament

Ens preocupa la seguretat i, per això, ens ocupem de proporcionar-la.

Queremos saludarte

Calle de la Metalurgia nº 13 - 08551 - Tona - Barcelona

+34 93.222.02.02

info@f16construccions.com